اضافه وزن بارداری

  1. خانه
  2. اضافه وزن بارداری

وزن زیاد دوران بارداری و سلامت کودکان

افزایش وزن در یک بارداری طبیعی، نتیجه یک فرآیند فیزیولوژیک است که در راستای رشد جنین و آماده سازی مادر برای حفظ آن اتفاق می افتد که بیشتر این افزایش وزن نیز مربوط به نوزاد می باشد.