آشنایی با نکات روزه داری

  1. خانه
  2. آشنایی با نکات روزه داری
رژیم غذایی در ماه رمضان – آشنایی با نکات روزه‌داری و اصول تغذیه سالم

رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان – آشنایی با نکات روزه‌داری و اصول تغذیه سالم

روزه علاوه بر آثار معنوی فراوان و تزکیه روحی می‌تواند باعث برکات فراوان از نظر جسمی و فیزیولوژیک باشد. متخصصین علوم پزشکی نیز از جنبه‌های مختلف به آثار مفید روزه‌داری و رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان پرداخته‌اند.همانطور که در فرمایشات معصومین نیز به کرات اشاره شده است روزه باعث ارتقاء سلامتی خواهد بود. از آنجا که در ماه رمضان از نظر فیزیولوژیک تغییراتی ایجاد می‌شود …