آریتمی بطنی

  1. خانه
  2. آریتمی بطنی

امگا۳ و کاهش آریتمی بطنی

امروزه مصرف امگا ۳ در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهای مختلف توصیه می شود. بر اساس تحقیقات اخیر این موضوع مطرح شده است که احتمالا مکمل یاری با مقادیر کم از امگا۳…