مقالات

چاقی با کاهش شنوایی مرتبط است

کاهش شنوایی شرایطی است که اغلب به عنوان یک عارضه جانبی و غیر قابل اجتناب ناشی از پیری شناخته می شود. به گفته سازمان جهانی ….

کاهش وزن و بهبود آریتمی

فیبریلاسیون دهلیزی اختلالی است که بسیاری از مردم بدان مبتلا می شوند و به عنوان اپیدمی هزاره جدید نام گذاری شده است. فیبریلاسیون …..