خشونت در بارداری و ضعف اعصاب نوزاد!

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #71082
  zahra jamshidi
  مشارکت کننده

  محققان مي‌گويند استرس ناشي از دعواهاي خشن والدين در دوران بارداري به جنين منتقل مي‌شود و باعث مي‌گردد که اين بچه در بزرگسالي اختلالات تمرکزي و رفتاري بيشتري داشته باشد…

  يک مطالعه جديد در آلمان به بررسي مادر و جنين از نظر ژن‌هايي پرداخته که تصور مي‌شود در واکنش فرد به استرس‌هاي محيطي تاثير داشته باشند. البته اين مطالعه روي مدل حيواني انجام شده زيرا القاي آزمايشي استرس به مادران باردار کاري غيراخلاقي است. اين مطالعه نشان داده که خشونت در منزل بر ژن‌هاي مادر تاثيري ندارد (همين انتظار هم مي‌رفت) اما باعث تعديل و بيان ژن‌هايي در جنين مي‌شود که در نهايت به توانايي ضعيف او در کنار آمدن با استرس مي‌انجامند. نکته جالب اين که سوابق قبلي مادر در مواجهه با خشونت (قبل از بارداري) تاثير سوئي بر جنين نداشت.

  #97873
  madjd
  مدیرکل

  خیلی جالب و تامل بر انگیز است
  یک مطالعه ای که در ایران انجام گرفته نشان داده است ، اعمال خشونت در دوران حاملگي، بر وزن زمان تولد نوزاد تاثير دارد. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط خشونت هاي دوران بارداري با کم وزني هنگام تولد بود.

  روش تحقيق:
  در اين مطالعه مورد – شاهدي تعداد 318 مادر به عنوان گروه مورد با وزن تولد نوزادان کمتر از 2500 گرم و 318 مادر به عنوان گروه شاهد با وزن تولد نوزادان بيشتر از 2500 گرم که از نظر جنس نوزاد و سن حاملگي همسان شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مورد به روش در دسترس تا تکميل نمونه و گروه شاهد به روش سهميه اي با توجه به نسبت تقريبي زايمان ها انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 13 و با استفاده از آمار توصيفي ارايه و از طريق آزمونهاي تي مستقل، مربع کاي و رگرسيون لوجستيک چندگانه تحليل شدند.
  يافته ها:
  ميانگين وزن نوزادان مادران گروه شاهد 3390±392 و مورد 2217±324 گرم بود. اين مطالعه نشان داد در کل 7/13 درصد از خانم ها در آخرين بارداري با هيچگونه خشونتي مواجه نشده بودند که اين ميزان در گروه مورد و شاهد به ترتيب 10 درصد و 17 درصد بود. در تحليل چندگانه از طريق رگرسيون لوجستيک، شانس کم وزني هنگام تولد در مادران داراي مواجهه با خشونت رواني – کلامي و جنسي، به ترتيب 5/1 و 2 برابر مادران بدون مواجهه بود؛ هر چند از لحاظ آماري معني دار نبود (P>0.05). شانس تولد نوزاد کم وزن مرتبط با خشونت فيزيکي دوران بارداري 9/4 برابر مادران بدون مواجهه بود که اين نسبت از نظر آماري معني دار شد (P=0.01).
  نتيجه گيري:

  اعمال خشونت در دوران حاملگي، بر وزن هنگام تولد نوزادان تاثير دارد. بنابراين برنامه ريزي گسترده براي کاهش خشونت ها، به ويژه خشونت فيزيکي و توجيه خانواده ها در مورد تبعات بعدي آن اهميت بسزايي دارد.

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.