RE: 7 ماده غذایی که آقایان باید بخورند

#99300
madjd
مدیرکل

محققان‌ اخيرا دريافته‌ اند فلفل‌ نقش‌ زيادي‌ در جلوگيري‌ از ابتلاي‌ مردان‌ به‌ سرطان‌ پروستات‌ بازي‌ مي‌ کند.‌
محققان‌ در فلفل‌ ماده‌ اي‌ به‌ نام‌ کاپسسين‌ يافته‌ اند که‌ سلولهاي‌ سرطاني‌ را کشته‌ و از انتشار ان‌ در بدن‌ مردان‌ جلوگيري‌ مي‌ کند‌.
محققان‌ به‌ تلاشهاي‌ خود براي‌ بررسي‌ تاثير فلفل‌ روي‌ ديگر انواع‌ سرطان‌ ادامه‌ مي‌ دهند‌ ماده‌ کاپسسين‌ پروتئيني‌ را که‌ يکي‌ از عناصر اصلي‌ سلول‌ هاي‌ سرطاني‌ است‌ هدف‌ قرار مي‌ دهد‌ محققان‌ پودر فلفل‌ را روي‌ موشهاي‌ آزمايشگاهي‌ نيز ازمايش‌ کرده‌ اند‌ محققان‌ همچنين‌ از عصاره‌ فلفل‌ روغني‌ ساخته‌ اند که‌ در درمان‌ درد مفاصل‌ به‌ کار مي‌ رود‌ تحقيقات‌ نشان‌ مي‌ دهد اهالي‌ مناطقي‌ که‌ از فلفل‌ به‌ عنوان‌ يک‌ ماده‌ اصلي‌ در رژيم‌ غذايي‌ خود استفاده‌ مي‌ کنند کمتر از اهالي‌ مناطقي‌ که‌ فلفل‌ جايگاهي‌ در رژيم‌ غذايي‌ انان‌ ندارد به‌ سرطان‌ پروستات‌ مبتلا مي‌ شوند. ‌