RE: 5 سوال رایج در مورد ماءالشعیرها

#97770
matin
مشارکت کننده

جالب است بدانید که افرادی که زیاد ماءالشعیر مینوشند،به مرور دچار بزرگی شکم میشوند.این در حالیست که طبق متن شما،این نوشیدنی جذاب مانند نوشابه،اثر چاق کنندگی هم دارد و باعث بروز پوکی استخوان میشود، همه اینها به یک طرف، خود چاقی شکمی هم در زنان، عامل پوکی استخوان است:

https://novindiet.com/Article.aspx?article=597