RE: پیاز ضددرد است

#100657
s.samadi
مشارکت کننده

چند روز قبل از قاعدگی خوردن پیاز مانع از درد میشه؟