RE: نشست زیاد کلیه ها را از بین می برد

#99021
s.farzi
مشارکت کننده

چقدر جالب بود … ولی کمی نگران شدم