RE: منبع چاقی شما از کجاست؟

#100684
e.amini
مشارکت کننده

یکی از عمده ترین دلایلی که باعث چاقی در افراد مستعد می شود این است که در این افراد تعداد و یا حساسیت جوانه های چشایی زبان برای درک طعم غذا به خصوص طعم چرب و شیرین کمتر است بنابراین پیام های ناشی از سیری حواس بسیار دیرتر به مغز صادر می شود و این افراد برای اینکه از طعم یک ماده غذایی خاص سیر شوند باید نسبت به دیگران مقدار بیشتری غذا بخورند. یکی از راه کارهای مقابله با این ویژگی ژنتیکی، جویدن بیشتر غذاست. در اینصورت غذا مدت زمان بیشتری با بزاق مخلوط می شود و طعم آن به طور واضح تر و شدیدتری حس می شود.