RE: مشخصات تخم مرغ سالم

#100751
zahra jamshidi
مشارکت کننده

اصولا با خرید تخم مرغ های تاریخ دار و مصرف آنها در محدوده زمانی قید شده روی آن ، ویژگی های ذکر شده درآنها وجود دارد .