RE: شانس زنده ماندن افراد خوش اندام بعد از اولین حمله قلبی بیشتر است

#101762
lahijani
مشارکت کننده

عالی بود