RE: توصیه های غذایی در دیابت

#98310
zghasemi
مشارکت کننده

علاوه بر موارد ذکر شده افزایش فعالیت بدنی، حساسیت سلول های پانکراس را به انسولین افزایش می دهد و می تواند در بهبود روند درمانی این بیماران کمک فراوانی کند.