RE: تغذیه با شیر مادر فرزندتان را باهوش میکند

#97777
zahra jamshidi
مشارکت کننده

هر چقدر شیر مادر بیشتر خورده باشید مغز بزرگتری دارید

دانشمندان در مطالعات جدید دلیل وجود رابطه بین تغذیه با شیر مادر و افزایش ضریب هوشی را کشف کردند. دانشمندان متوجه شدند رابطه ی مستقیمی بین اندازه ی مغز هر پستاندار از جمله انسان‌ ها و مدت زمانی که آن ‌ها از شیر مادر تغذیه می‌ کنند وجود دارد.
طبق این بررسی ها، هر چه قدر این زمان طولانی ‌تر باشد، به همان اندازه نیز اندازه مغز بزرگ ‌تر می ‌شود.

این مطالعات باز هم اثبات می‌ کند که برای نوزادان در چند ماه اول زندگی شیر مادر بهترین منبع غذایی است. دانشمندان هنوز نمی ‌دانند که دلیل اصلی این موضوع به دلیل انرژی نهفته در شیر مادر است یا مواد غذایی موجود در آن هستند که این تمایز را با دیگر غذاها به وجود می ‌آورند.

پروفسور روبرت بورتون از دانشگاه دورهام در این باره گفت: این مطالعات ثابت می ‌کند که بین رشد مغزی و تغذیه با شیر مادر رابطه بسیار قدرتمندی وجود دارد. البته ما هنوز نمی ‌دانیم چه چیزی در شیر مادر وجود دارد که به رشد مغزی انسان کمک می‌ کند.