RE: اهمیت فعالیت بدنی در سالمندی

#99142
madjd
مدیرکل

هر روز بیشتر به اهمیت فعالیت بدنی پی برده میشود
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، عامل ۱۷ درصد از بیماری های قلبی و دیابت، ۱۲ درصد از افت در افراد مسن، و ۱۰ درصد از سرطان سینه و سرطان روده بزرگ، عدم فعالیت جسمانی است.