پاسخ به: آیا نان چاق میکند؟

#115630
nashenas
مشارکت کننده

اگر نان چاق میکنه پس چرا برای رژیم گرفتن بیشتر میگن غذاهای نونی بخورید تا برنجی؟