پاسخ به: لبنیات سنتی یا صنعتی، کـدام سالم‌تر است؟

#115449
vida samiee
مدیر

شیرهای پاستوریزه و استریلیزه خیلی بهتر و بهداشتی‌تر از شیرهای خام هستند. حتی اگر به آمار هم مراجعه کنیم، اغلب موارد فساد و آلودگی‌هایی که با شیر به وجود می‌آید، بیشتر مربوط به شیرهای خام است.