پاسخ به: سی نکته تغذیه ای در ورزش

#114806
x
مشارکت کننده

روزی 10 لیوان آب رو خیلیا نمیتونن بخورن. خوردن آب فقط وقتی تشنه ای کفایت نمیکنه؟