پاسخ به: حالت تهوع؛ نشانه بیماری

#114393
nashenas
مشارکت کننده

موقعی که حالت تهوع داریم اگر انگشت را در حلق ببریم و استفراغ تعمدی کنیم اشکال داره؟