پاسخ به: سی نکته تغذیه ای در ورزش

#114322
soheila.d
مشارکت کننده

در روزی که میخواهید یک فعالیت ورزشی شدید انجام بدهید چربی یا پروتئین زیاد مصرف نکنید
چون به کلیه و کبد شما فشار زیادی وارد میشود و هضم این مواد هم سخت تر از کربوهیدرات
است