عوامل زیر خطر ابتلا به دیابت بارداری در طی دوره بارداری را افزایش می دهند:

  • داشتن اضافه وزن قبل از بارداری( اگر چنانچه وزنتان از وزن ایده آل ۲۰% و یا بیشتر ، بالاتر است)
  • اگر از نژاد ها و اقوامی  با خطر بالا برای ابتلا به دیابت هستید (برای مثال:  در آمریکا  سیاه پوستان،یا در کشور ما اقوامی که میزان بارداری در آنان بیشتر است یا هموطنان یزدی و…)
  • وجود قند در ادرار.
  • اختلال تحمل گلوکز و اختلال در گلوکز ناشتا ( در این شرایط سطوح گلوکز خون بالا است ولی به حدی بالا نیست که بتوان آن را دیابت در نظر گرفت. به این حالت مرحله قبل از دیابت گفته می شود)
  • سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت( اگر مادر و پدر یا برادر و خواهر شما دیابت داشته باشند.)
  • سابقه تولد نوزاد بیش از ۴ کیلوگرم در گذشته.
  • سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته.
  • سابقه ابتلا به دیابت بارداری در بارداری گذشته میزان خطر دیبات بارداری را در دفعه بعد ۲-۳ برابر می نماید.
  • داشتن مایع آمنیوتیک بیش از حد (شرایطی که پلی هیدرآمینوس نامیده می شود)

بسیاری از زنانی که دیابت بارداری در آنان توسعه می یابد هیچ یک از ریسک فاکتورهای شناخته شده ابتلا به دیابت بارداری را ندارند.

فهرست