یکی از معضلات شایع افراد چاق آن است که چگونه اشتهای بی‌پایان خود را کنترل کنند. مطالعات گذشته حاکی از آن است که سرعت بالای خوردن غذا باعث می‌شود مرکز سیری فعال نشده که نتیجه آن پرخوری و افزایش مصرف کالری است. در بسیاری از برنامه‌های کاهش وزن توصیه می‌شود فرد هر بار غذای کمتری در دهان خود بگذارد و هر لقمه را در دهان مزه‌مزه کرده و خوب بجود. محققان گزارش کرده‌اند این کار می‌تواند به کاهش کالری دریافتی کمک کند. مطالعات گذشته ثابت کرده بودند مصرف لقمه‌های کوچکتر، می‌تواند غذا خوردن را طولانی‌تر کند تا از این طریق امکان فعالیت مرکز سیری میسر گردد و مصرف بی‌رویه غذا محدود شود.

در مطالعه‌ای که اخیرا توسط پژوهشگران هلندی در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ گردیده، تاکید شده است نگه داشتن طولانی‌تر غذا در دهان سبب می‌شود زمان بیشتری برای ارضای حس گرسنگی شما وجود داشته باشد و هنگامی هم که احساسات فرد ارضا شوند تمایل به خوردن کمتر می‌شود. بر همین اساس پژوهشگران نشان داده‌اند خوردن تکه‌های کوچکتر غذا و نگه داشتن طولانی‌تر آن در دهان می‌تواند میزان دریافت غذای فرد را به طور مشخصی کاهش دهد.

در این مطالعه تحقیقاتی، پژوهشگران از ۸ مرد و ۱۴ زن با‌میانگین سنی ۲۱ سال که علاقه زیادی به دسر حاوی شکلات داشتند، خواستند تا مقادیر تعیین شده‌ای از دسر موجود در ظروف ویژه مصرف کنند. هر فرد در ۷ حالت جداگانه مورد آزمایش قرار گرفت. در یک وضعیت، فرد اندازه تکه‌های غذا را خود تعیین می‌کرد اما در ۳ حالت و به‌مدت ۳ و ۹ ثانیه یا به اندازه دلخواه در دهان خود نگه می‌داشت. در حالت‌های بعدی میزان دسر تعیین شده بود و به اندازه کم (۵ گرم) یا به‌اندازه بیشتر (۱۵گرم) هر کدام ۳ ثانیه یا ۹ ثانیه در دهان نگه داشته می‌شد.

نتایج مطالعات نشان داد دریافت تکه‌های کوچک‌تر غذا می‌تواند سبب دریافت کمتر آن گردد. نگهداری طولانی‌تر غذا در دهان نیز نتیجه مشابهی داشت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که به طور میانگین دریافت دسر شکلاتی در کسانی که ۹ ثانیه آن را در دهان خود نگه می‌داشتند نسبت به کسانی که به مدت کوتاه‌تری این ماده غذایی را در دهان خود نگاه می‌داشتند، به مقدار قابل توجهی کمتر بود.

نکته عملی: کنترل اشتها در افراد چاق یکی از معضلات اساسی برای محدود کردن انرژی دریافتی است. این نظریه که با خوردن تکه‌های کوچکتر غذا و نگهداری طولانی‌تر آن در دهان، سیری زودرس ایجاد می‌گردد، نظریه‌ای معتبر محسوب می‌شود. لذا توصیه اساسی رفتاری در افراد چاق آن است که زمان حداقل ۱۵ دقیقه را برای هر وعده غذایی اختصاص داده و با داشتن لقمه‌های کوچک‌تر از دریافت زیاد انرژی جلوگیری کنند.

Loading