کدام یک برای سلامت قلب شما بهتر است؟ چربی یا کربوهیدرات؟

امروزه بیماریهای قلبی عروقی و انفارکتوس میوکارد یکی از علل اصلی مرگ و میر  در جهان  هستند. در این زمینه مطالعات تغذیه ای بسیاری  انجام شده است. نتایج برخی از این  تحقیقات حاکی از آن است که جایگزینی اسید های چرب اشباع  با کربوهیدرات ها با افزایش خطر انفارکتوس میوکارد همراه می باشد.

 در مطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از ۵۰ هزار زن و مرد  انجام شد ،  پیشنهاد شده که نوع نمایه گلیسمی کربوهیدرات های مصرفی  نیز در این رابطه بی تاثیر نیست .  اندکس یا نمایه  گلیسمی درجه بندی مواد غذایی دارای کربوهیدرات بر اساس میزان تاثیرشان بر روی قند خون است. منظور از کربوهیدرات با  نمایه  گلیسمی پایین ، کربوهیدرات هایی هستند که بعد از مصرفشان، قند خون  به آرامی  افزایش یافته  و سپس  به تدریج  کاهش می یابد . به همین منوال کربوهیدرات های  با  اندکس گلیسمی بالا ،  موادی هستند که قند خون بعد از مصرفشان  به سرعت بالا رفته  و  سپس به سرعت کاهش می یابد. نتایج این تحقیق نشان داد که جایگزین کردن چربی های اشباع  رژیم با کربوهیدرات های با اندکس گلیسمی پایین  تاحدودی خطر انفارکتوس میوکارد را کاهش می دهد حال آنکه اگر این جایگزینی با کربوهیدرات های با اندیس گلیسمی بالا باشد خطر انفارکتوس میوکارد افزایش می یابد .

نکته عملی

با توجه به نتایج این مطالعه رعایت موارد زیر برای کاهش خطر انفارکتوس میوکارد توصیه می شود :

  • مصرف چربی های اشباع را به حداقل برسانید  . کره ، گوشت قرمز ، لبنیات پر چرب و… حاوی اسید های چرب اشباع می باشند .
  •  مصرف کربوهیدرات های با اندکس گلیسمی بالا  ( کربوهیدرات های ساده  ) را کاهش دهید .
  •  کربوهیدرات های با اندکس گلیسمی پایین ( مانند کربوهیدرات های پیچیده ) را جایگزین  موارد فوق نمایید .

منبع:  Am J Clin Nutr 91: 1764-1768, 2010. First published April 7, 2010

Loading