کاهش وزن، راهکاری مهم برای مقابله با اوستئوآرتریت

اوستئوآرتریت یا آرتروز شایع ترین نوع آرتریت است. اضافه وزن یا چاقی خطر ابتلا به اوستئوآرتریت را افزایش می دهد. چاقی با اعمال فشار زیاد بر روی مفاصل و غضروف سبب بروز سائیدگی و پارگی می شود. وجود چربی اضافی در بدن سبب افزایش موادی در خون می شود که التهاب را ایجاد کرده و خطر اوستئوآرتریت را افزایش می دهد.
اخیراً محققان اثر کاهش وزن بر سلامت مفاصل را بررسی کرده اند. بدین منظور ۶۴۰ نفر که به اضافه وزن یا چاقی مبتلا بودند، بررسی شدند. تمام شرکت کنندگان بر اساس اسکن هایی که از طریق MRI به دست آمده بود یا در معرض خطر اوستئوآریت قرار داشتند یا به فرم خفیف تا متوسط آن مبتلا بودند. در مدت ۴۸ ماه تغییرات وزن و زانوی شرکت کنندگان بررسی شد. بر اساس تغییرات وزن در یک دوره ۴ ساله شرکت کنندگان به ۳ گروه تقسیم شدند: ۱- کسانی که بیش از ۱۰ درصد وزن خود را از دست داده بودند، ۲- افرادی که ۱۰- ۵ درصد وزن خود را کم کرده بودند و ۳- افراد گروه کنترل که وزن آن ها تغییر نکرده بود.
نتایج نشان داد در کسانی که حداقل ۵ درصد وزن خود را از دست داده بودند در مقایسه با گروه کنترل از بین رفتن غضروف زانو آهسته تر بود و این اثر در کسانی که بیش از ۱۰ درصد وزن کم کرده بودند، قوی تر بود. همچنین روند آسیب منیسک در شرکت کنندگانی که بیش از ۵ درصد از وزن خود را کم کرده بودند آهسته تر بود و این اثر در کسانی که کاهش وزن قابل توجهی داشتند، قوی تر بود.
مطالعه حاضر اهمیت استراتژی های درمانی فردی و تغییر شیوه زندگی را در پیشگیری از آسیب مفصل زانو در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی نشان می دهد.
نکته عملی: کاهش وزن خطر بروز اوستئوآرتریت را کاهش داده و در صورت ابتلا روند پیشرفت آن را کند می کند.
منبع:

Benedikt J. Schwaiger et al. "Can Signal Abnormalities Detected with MR Imaging in Knee Articular Cartilage Be Used to Predict Development of Morphologic Cartilage Defects? 48-Month Data from the Osteoarthritis Initiative". Radiology, 2017.

 

Loading