کاهش فشار خون: رژیم غذایی و مصرف نمک پتاسیم (نمک “خوب”)

افزایش فشار خون با افزایش خطر بیماری قلبی همراه است . در کشورهای غربی تنها ۲۰ تا ۳۰ % از جمعیت کشور فشار خون مطلوب ( فشار سیستولیک کمتر از mmHg120 و فشار دیاستولیک کمتر از mmHg80) را دارند، چراکه مصرف نمک آنها به ۹تا۱۲ گرم در روز می رسد. درحالیکه مقدار توصیه شده نمک از جانب WHO، ۵گرم در روز می باشد . متخصصین معتقدند دریافت زیاد سدیم و دریافت کم پتاسیم اثرات نامطلوبی بر فشار خون دارند . لذا کاهش دریافت سدیم و افزایش دریافت پتاسیم از راهکارهای مناسب در جهت بهبود فشار خون محسوب می شوند .

مطالعه ای که اخیرا در مجله آرشیو طب داخلی چاپ شده است نشان می دهد که متوسط دریافت پتاسیم در ۲۱ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا ، چین ، آلمان و هلند بین ۱.۷ تا ۳.۷ گرم در روز متغیر است که بسیار کمتر از مقدار توصیه شده ی ۴.۷ گرم در روز می باشد. افزایش دریافت پتاسیم در حد مقدار توصیه شده ، فشار سیستولیک را بینmmHg1.7-3.2 کاهش می دهد . جالب است که بدانید براساس نتایج این مطالعه این میزان کاهش فشار خون با میزان کاهش ناشی از نصف کردن دریافت نمک سدیم برابری می کند . بنابر نظر متخصصین تغذیه کاهش نمک دریافتی به همراه افزودن دریافت نمک خوب بر سلامت قلب و عروق تاثیر بسزایی خواهد داشت. مطالعات قبلی نشان داده اند که کاهش نمک دریافتی به کمتر از ۳ گرم در روز ، فشار خون را کاهش داده و از سالانه ۲۵۰۰مرگ ناشی از بیماری های قلب و عروق جلوگیری می کند .

نکته عملی: بیشترین سهم نمک دریافتی از طریق غذاهای فرایند شده مانند نان ، غذاهای کنسروی ، سوپهای آماده ، سس ها ، اسنک و پیتزا می باشد بنابراین مصرف آنها را کاهش دهید. از طرف دیگر موثرین راهکار برای افزایش دریافت پتاسیم نیز پیروی کامل از راهنماهای تغذیه ی سالم می باشد از جمله دریافت بیشتر میوه و سبزیجات . به علاوه استفاده از نمک"خوب" در غذاها منتهی به تعادل دریافت مناسب سدیم و پتاسیم خواهد شد .

منبع: Internal Medicine, 2010; 170 (16): 1501-1502Archives

Loading