کاهش سطح ویتامین D زنان با قطع مصرف قرص های ضد بارداری

  1. خانه
  2. استروژن
  3. کاهش سطح ویتامین D زنان با قطع مصرف قرص های ضد بارداری

بر اساس مطالعه جدید منتشر شده در مجله غدد و متابولیسم، با قطع مصرف قرص های جلوگیری از بارداری و سایر داروهای حاوی استروژن، خطر کمبود ویتامین D در زنان افزایش می یابد.
ویتامین D هورمون دخیل در سیستم ایمنی بوده و بر سطح کلسیم خون نیز اثرگذار است. بدن ویتامین D را طی واکنش شیمیایی در مواجهه با نور خورشید تولید می کند. بخش اندکی از نیاز ویتامین D بدن، حدود ۱۰%، از غذاهایی مانند ماهی های چرب و شیر غنی شده بدست می آید. برای تبدیل ویتامین D به فرم فعال آن، تغییرات بیوشیمیایی لازم است.
طی بارداری، بدن تولید ویتامین D فعال را افزایش می دهد تا تشکیل اسکلت جنین به درستی صورت پذیرد. در نتیجه ی این افزایش نیاز، زنان باردار در معرض خطر بالاتری برای کمبود ویتامین D قرار دارند.
مطالعه حاضر نشان داد زنانی که از قرص های ضد بارداری حاوی استروژن استفاده می کنند سطح بالاتری از ویتامین D را نسبت به سایر زنان دارند. این یافته نشان می دهد قرص های حاوی استروژن سطح ویتامین D را ارتقا می دهند و لذا با قطع مصرف آن ها، سطح سرمی این ویتامین در خون کاهش می یابد.
نتایج این مطالعه بر اساس بررسی اطلاعات حدود ۱۷۰۰ زن در سنین ۳۴-۲۳ سال با نژاد آمریکایی – آفریقایی بدست آمده است. علاوه بر سؤالاتی در زمینه میزان و دفعات مصرف مکمل ویتامین D، نمونه های سرمی شرکت کننده ها برای بررسی سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D جمع آوری گردید.
نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که استفاده از قرص، چسب و حلقه های ضد بارداری حاوی استروژن سطح ویتامین D را تا ۲۰% افزایش می دهد.
به گفته محقق این مطالعه، زنانی که به منظور اقدام برای بارداری مصرف قرص های حاوی استروژن را قطع می کنند، در معرض خطر کمبود ویتامین D قرار می گیرند. لذا لازم است پیش از اقدام به بارداری و نیز در طول بارداری از سطح کافی ویتامین D سرمی اطمینان حاصل نمایند.
نکته عملی: زنانی که برای جلوگیری از بارداری از قرص های حاوی استروژن استفاده می کنند، پس از قطع قرص و پیش از اقدام به بارداری در صورت لزوم باید از مکمل ویتامین D استفاده نمایند.
منبع:

Quaker E. Harmon, et al. "Use of Estrogen-Containing Contraception Is Associated With Increased Concentrations of 25-Hydroxy Vitamin D". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016
 

 

Loading