کاهش ریسک حمله قلبی با رژیم غذایی DASH

  1. خانه
  2. پرفشاری خون
  3. کاهش ریسک حمله قلبی با رژیم غذایی DASH

رژیم غذایی DASH یک رژیم سالم غذایی است که در درمان فشار خون و نیز کنترل چربیهای خون موثر است و  بردریافت میوه ها، سبزیجات، لبنیات کم چرب، غلات کامل،  ماکیان، ماهی و مغزها تمرکز دارد. همچنین در این نوع رژیم محدودیت در دریافت چربی ها، گوشت قرمز، شیرینی جات و نوشیدنی های حاوی قند دیده می شود. DASHرژیمی است که اجرای آن در استراتژیهای سال ۲۰۲۰ انجمن قلب آمریکا پیشنهاد شده است.

در مطالعه ای که به تازگی در مجله  Circulation ( مجله علمی انجمن قلب آمریکا) به چاپ رسیده است، ۴۳۶ بیمار آمریکایی با میانگین سنی ۴۵ سال مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد مبتلا به پرفشاری خون  بودند و تحت یکی از سه نوع رژیم غذایی زیر قرار گرفتند: رژیم غذایی DASH، رژیم معمول آمریکا (با میزان کم مواد معدنی و غنی از چربی های اشباع ، چربی تام و کلسترول)  و رژیم معمول به علاوه میوه و سبزی افزایش یافته. در این مطالعه، فشار خون، سطوح کلسترول و گلوکز شرکت کنندگان قبل از مطالعه و ۸ هفته بعد از شروع مطالعه اندازه گیری و مقایسه شدند.

نتایجاین مطالعه نشان داد که در افراد تحت رژیم غذایی DASH در مقایسه با افراد تحت رژیم غذایی معمولی، ریسک حمله قلبی ۱۸% و سطوح کلسترول بد (LDL)8% کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، فشار خون سیستولیک نیز ۶ میلی متر جیوه کاهش داشت. البته سطوح گلوکز خون افراد تغییری معناداری نکرد که شاید بدین دلیل باشد که هیچ یک از شرکت کنندگان به دیابت مبتلا نبودند.

نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی DASH مزایای بیشماری را برای کلیه افراد به همراه دارد و از هزینه های تحمیلی ناشی از بیماریهای قلبی عروقی می کاهد، بنابراین با ترویج این نوع رژیم غذایی می توان اثر معناداری بر ارتقای سلامت قلبی ایجاد نمود. لذا پیشنهاد می شود که سیاستگذاری هایی به منظور رواج  این نوع رژیم در سطح جامعه اتخاذ شود.

منبع: Circulation, 2010    

Loading