کاهش تنوع غذایی بر کاهش کالری مصرفی موثر است

  1. خانه
  2. تنوع غذایی
  3. کاهش تنوع غذایی بر کاهش کالری مصرفی موثر است

تنوع، نمک زندگی است اما آیا تنوع غذایی بی سابقه در تغذیه امروزه می تواند باعث رشد بی رویه چاقی در جهان امروزی باشد؟بعضی از محققان معتقدند: خوردن غذا می تواند سبب تحریک رهاسازی مواد شیمیایی مختلف در مغز شود که بعضی از آنها در آنچه که در طول اعتیاد به یک دارو و ترک آن رخ می دهد هم نقش دارند. به نظر می رسد مصرف مداوم یک نوع غذا می تواند پس از مدتی باعث بی علاقگی نسبت به آن شود. در مطالعه ای که اخیرا در مجله AJCNبه چاپ رسیده از یک قسمت مهم و جالب از معمای چاقی پرده برداشته شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف روزانه یک غذا به مدت ۵ تا ۷ روز در یک هفته به صورت مداوم و فکر کردن به آن سبب کاهش کالری مصرفی فرد می شود. به این روش عادت گفته می شود و این عادت می تواند در مدت کوتاه، سبب کاهش کالری مصرفی شود،  در عوض، وقتی تنوع غذایی بالا باشد کالری مصرفی نیز افزایش می یابد.

در این مطالعه محققان بر روی ۱۶ خانم با وزن نرمال و ۱۶ خانم چاق بررسی هایی را انجام داده اند. یکسری از افراد به مدت یک هفته هر روز ماکارونی و پنیر استفاده کردند و یکسری به مدت ۵ هفته و یک روز در هفته این غذا را مصرف نمودند. ماکارونی و پنیر به صورت حجم حاوی ۱۲۵ کیلو کالری در نظر گرفته شده که افراد می توانستند به مقدار دلخواه از آن استفاده کنند و بعد کل کالری مصرفی اندازه گیری می شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مداوم غذا در یک هفته باعث کاهش مصرف ۱۰۰ کیلوکالری در روز شد و مصرف یک بار در هفته آن سبب افزایش ۳۰ کیلو کالری در روز گشت. جالب آن که تفاوت مشاهده شده بین افراد چاق و با وزن نرمال بسیار جزئی بود.

محققان عقیده دارند که فرضیه اعتیاد به غذا که در بعضی از افراد اتفاق می افتد و پرخوری آنها می تواند ناشی از حساسیت کم  آنها نسبت به این پروسه عادت باشد. بنابراین شاید این افراد برای عادت، به مواجهه بیشتر با آن غذای خاص نیاز داشته باشند.

نکته عملی: کاهش تنوع غذایی می تواند روشی مهم برای کسانی باشد که قصد کاهش وزن دارند. نتایج مطالعات نشان می دهد مصرف مداوم یک نوع غذا به مدت ۷ روز در هفته می تواند باعث کاهش کالری مصرفی گردد.

منبع: American Journal of Clinical Nutrition 2011

 

Loading