کاهش احتمال ابتلا به سرطان روده با افزایش سطح کلسترول خوب در بدن

  1. خانه
  2. سرطان روده
  3. کاهش احتمال ابتلا به سرطان روده با افزایش سطح کلسترول خوب در بدن

شیوع سرطان در ایران و تمام نقاط جهان رو به افزایش است. از طرفی سرطان روده بزرگ دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان ها را به خود اختصاص داده است، بنابراین با شناسایی عوامل موثر در پیشگیری ازاین سرطان می توان گام مهمیدر جهت سلامت جامعه برداشت. براساس پژوهش های اخیر محققین مرکز پژوهشی سرطان و تغذیه در اروپا، سطوح بالای کلسترول خوب یا HDL-c (کلسترول با چگالی بالا)، احتمال ابتلا به سرطان روده را کاهش می دهد.

در این مطالعه تاثیر طولانی مدت رژیمغذایی بر روی خطر ابتلا به سرطان در بیش از نیم میلیون شرکت کننده از ۱۰ کشور مختلفاروپایی از جمله انگلیس بررسی شد. پژوهشگران در این مطالعه حدود ۱۲۰۰ فرد مبتلا به سرطان روده و راست روده (رکتوم) رابا ۱۲۰۰ فرد سالم که به لحاظ سن، جنس و ملیت مشابه بودند مورد مقایسه قرار دادند. در ابتدای مطالعه  نمونه خونی از این شرکت کنندگان گرفته شد، همچنین پرسشنامه های غذایی توسط این افراد تکمیل گردید.

تجزیه و تحلیل‌ این اطلاعات نشان داد کسانیکه در خون خود سطح بالایی از کلسترول خوب (HDL) و نیز چربی خون دیگری موسوم بهآپولیپو پروتئین A(جزء دیگری از کلسترول خوب) را دارند، کمتر به سرطان روده مبتلامی‌گردند. نتایج نشان داد به ازای هر mg/dl6/16 افزایش در HDL و mg/dl32 افزایش در آپولیپو پروتئین Aخطر سرطان روده  بترتیب ۲۲% و ۱۸% کاهش می یابد؛ اما میزان این دو نوع چربی روی سرطان راست رودهتاثیری نداشت.

پژوهشگران بیان داشتند سطوح پایین HDL-c با افزایش پروتئین های موثر در التهاب مرتبط می باشد؛ این در حالی است که سطوح بالای  HDL-cبا افزایش پروتئین هایی که سبب کاهش پاسخ التهابی می گردند، ارتباط دارد. پروتئین های التهابی سبب افزایش رشد و تکثیر سلول ها شده و از مرگ سلول ها نیز جلوگیری می نمایند. این مطالعه نشان داد  که در برخی از موارد  HDL-cسبب تغییر پروسه التهابی می گردد.

نکته عملی: براساس این مطالعه بالا بودن سطح HDL-c در خون، یکی از عوامل موثر در پیشگیری از سرطان روده می باشد. بنابرایناستفاده از رژیم غذایی سالم و حاوی آنتی اکسیدان و داشتن فعالیت بدنی که از عوامل موثر در افزایش میزان  HDL-c هستند، می توانند در پیشگیری از این نوع سرطان کمک کننده باشند.

منبع:  Gut, 7 March 2011

Loading