چگونه مصرف نوشیدنی های انرژی زا را در نوجوانان کاهش دهیم؟

  1. خانه
  2. کافئین
  3. چگونه مصرف نوشیدنی های انرژی زا را در نوجوانان کاهش دهیم؟

نوشیدنی های انرژی زا، نوشیدنی های غیرالکلی حاوی کافئین و سایر ترکیبات هستند که به عنوان بهبود دهنده انرژی، تمرکز، متابولیسم و عملکرد عرضه می شوند.
نوشیدنی های انرژی زا در بروز عوارضی مانند سردرد، تهوع، اختلال خواب، تشنج، اضطراب، اختلالات قلبی و مرگ ناگهانی نقش دارند. تحقیقات در ایالات متحده و استرالیا نشان می دهد که مصرف نوشیدنی های انرژی زا در میان نوجوانان شایع و حتی در حال افزایش است. بنابراین محققان درصدد برآمدند تا از طریق مصاحبه میزان آگاهی در مورد نوشیدنی های انرژی زا، عوامل موثر بر مصرف آن ها و راهکارهای مداخله ای جهت کاهش مصرف این نوشیدنی ها را در میان افراد جوان بررسی نمایند.
در این مطالعه ۴۱ فرد ۱۲ تا ۲۵ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. برخی از شرکت کنندگان از وجود کافئین و شکر در نوشیدنی های انرژی زا آگاه بودند. اما تعداد کمی از آن ها می توانستند نام سایر ترکیبات این نوشیدنی ها را ذکر کنند. شرکت کنندگان عنوان کردند به آسانی به نوشیدنی های انرژی زا دسترسی دارند و این نوشیدنی ها را به منظور افزایش انرژی مصرف می کنند. بعد از افزایش انرژی، دومین دلیل برای مصرف طعم این نوشیدنی ها بود. فشار دوستان و هنجارهای اجتماعی و نیز تبلیغات بر روی مصرف نوشیدنی های انرژی زا تاثیرگذار بود.
نتایج نشان داد که نیاز به آموزش برای افزایش آگاهی افراد جوان در مورد نوشیدنی های انرژی زا وجود دارد. همچنین باید مداخلاتی به منظور افزایش آگاهی در مورد پیامدهای مصرف این نوع نوشیدنی ها و نیز ارتقای راه های جایگزین به منظور افزایش انرژی انجام شود. راهکارهای جایگزین می تواند تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و خواب کافی باشد.
نکته عملی: استراتژی هایی که می تواند به کاهش مصرف نوشیدنی های انرژی زا توسط نوجوانان کمک کند عبارتند از: کاهش فروش یا دسترسی به این نوشیدنی ها، افزایش قیمت، تغییر بسته بندی، قرار ندادن این محصولات در معرض دید و آموزش.

منبع:

Jacinta Francis et al. “Informing Intervention Strategies to Reduce Energy Drink Consumption in Young People: Findings From Qualitative Research”. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2017

Loading