چه میزان کاهش وزن برای افراد مبتلا به استئوآرتریت مفید است؟

چه میزان کاهش وزن برای افراد مبتلا به استئوآرتریت مفید است؟

تخمین زده می‌شود که وزن بالا عامل عمده و البته قابل تغییر ابتلای اغلب افراد به استئوآرتریت است. در حال حاضر، هیچ درمانی جهت پیشگیری و یا تاخیر در روند پیشرفت این بیماری ناتوان کننده وجود ندارد. در این راستا دستورالعمل‌های فعلی کاهش ۱۰ درصدی وزن را در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی توصیه می‌کنند. در مطالعه‌ای که اخیراً نتایج آن منتشر شده است تاثیر کاهش وزن به میزان حداقل ۲۰ درصد (۲ برابر مقادیر توصیه شده) بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که این میزان کاهش وزن فواید بیشتری را برای افراد به دنبال دارد.
تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که در افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو که همزمان به اضافه وزن یا چاقی نیز مبتلا هستند کاهش حداقل ۱۰ درصد وزن طی یک دوره ۱۸ ماهه درد را ۵۰ درصد کاهش داده و به بهبود عملکرد و تحرک کمک می‌کند. نتایج مطالعه اخیر نشان می‌دهد که کاهش حداقل ۲۰ درصدی وزن فواید بیشتری را نصیب بیماران می‌کند. به طوریکه سبب می‌شود در این افراد میزان کاهش درد و بهبود عملکرد ۲۵ درصد بیشتر باشد.
در مطالعه فوق۲۴۰ فرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی که به درد و استئوآرتریت زانو مبتلا بودند با توجه به میزان کاهش وزن طی یک دوره ۱۸ ماهه به ۴ گروه تقسیم شدند. ۱) کمتر از ۵ درصد، ۲) ۵ تا ۹/۹ درصد، ۳) ۱۰ تا ۱۹/۹ درصد و ۴) حداقل ۲۰ درصد. نتایج نشان داد که کاهش وزن بیشتر از لحاظ درد، عملکرد، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جسمی و روحی و میزان اینترلوکین ۶ (شاخص التهاب) برای بیماران فواید بیشتری را به دنبال دارد. همچنین در کسانی که حداقل ۲۰ درصد وزن خود را کاهش داده بودند نسبت به کسانی که وزن آن‌ها ۱۰ تا ۱۹/۹ درصد کاهش یافته بود میزان کاهش درد و بهبود عملکرد ۲۵ درصد بیشتر بود. همچنین کیفیت زندگی آن‌ها به طور قابل توجهی مطلوب‌تر بود.
نکته عملی: افراد چاق مبتلا به استئوآرتریت به منظور کنترل بهتر بیماری باید حداقل ۲۰ درصد وزن خود را کاهش دهند.
منبع:

Stephen P Messier et al. Arthritis Care & Research 2018.

Loading