پیشگیری از سرطان روده با تغییر در شیوه زندگی

  1. خانه
  2. تغذیه
  3. پیشگیری از سرطان روده با تغییر در شیوه زندگی

سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع در دنیا می باشدکه در صورت عدم تشخیص به موقع ، می‌تواند به مرگ افراد منجر شود. این بیماری در هر سنی بروز می‌کند، اما میزان بروز آن در سن بالای ۵۰ سال بیشتر است و زمانی‌که در مراحل اولیه تشخیص داده‌شود، درمان‌پذیر است.

مطالعات نشان داده اند با تغییر در شیوه زندگی می توان از یک چهارم موارد ابتلا به سرطان روده پیشگیری نمود. پژوهشگران دانمارکی در نتیجه تحقیقات خود متوجه شدند که توصیه‌های بهداشتی پیرامون رژیم غذایی،انجام فعالیت بدنی و عدم‌استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و همچنین کاهش اندازه دور کمر،  می‌تواند باعث کاهش ۲۳ درصدی احتمال ابتلای افراد به سرطان روده گردد.

در این مطالعه بیش از ۵۵ هزار مرد و زن ۵۰ تا ۶۴ ساله که سابقه سرطان روده نداشتند ، به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفتند. در طی این مدت افراد پرسشنامه‌های مربوط به شیوه زندگی را تکمیل نمودند. در پایان این دوره مشخص شد که ۶۷۸ نفر از شرکت‌کنندگان، به سرطان روده مبتلا شده‌اند. پس از بررسی چگونگی رعایت توصیه های مرتبط با شیوه زندگی توسط شرکت کنندگان در این تحقیق، پژوهشگران دریافتند، درصورتی که همه شرکت کنندگان‌ حتی از یک توصیه اضافی پیروی کنند احتمال خطر بروز سرطان روده در آنها به میزان ۱۳% کاهش خواهد یافت و چنانچه  از تمامی توصیه ها به‌طور دقیق پیروی نمایند احتمال خطر بروز سرطان روده در آنها به میزان ۲۳% کاهش می یابد.

نکته عملی: این مطالعه به اهمیت شیوه زندگی و توصیه هایی که در زمینه کنترل سرطان روده بزرگ می شود، اشاره دارد. از آنجا که سرطان روده بزرگ یکی از ناگوارترین انواع سرطان هاست، با تغییراتی در شیوه زندگی می توان تاحد زیادی از بروز آن پیشگیری نمود. این تغییرات شامل: بهبود رژیم غذایی، انجام فعالیت بدنی و عدم‌ استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و همچنین پیشگیری از چاقی شکمی است.

منبع:  BMJ, 2010; 341