پیاده‌روی سریع‌ به افزایش طول عمر شما کمک می‌کند

پیاده‌روی سریع‌ به افزایش طول عمر شما کمک می‌کند.

پیاده‌روی می‌تواند به حفظ سلامتی کمک کرده و طول عمر را افزایش دهد. راه رفتن حداقل به میزان ۲ ساعت در هفته خطر مرگ ناشی از تمام علل را کاهش می‌دهد. همچنین فعالیت بدنی با افزایش توانایی‌های شناختی و بهبود سلامت روانی مرتبط است. اگرچه مطالعات زیادی به بررسی تاثیر راه رفتن بر جنبه‌های مختلف سلامتی پرداخته‌اند و یا میزان فعالیت بدنی مورد نیاز را بررسی کرده‌اند، اطلاعات کمی در مورد تاثیر سرعت راه رفتن وجود دارد. به همین علت اخیراً ارتباط بین سرعت پیاده‌روی با مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی، سرطان و سایر علل بررسی شده است.
در مطالعه فوق اطلاعات ۵۰۲۲۵ نفر جمع‌آوری شد. سرعت راه رفتن این افراد به آهسته، متوسط و سریع تقسیم شد. سریع راه رفتن به معنای ۵ تا ۷ کیلومتر پیاده‌روی در ساعت و یا راه رفتن با سرعتی است که سبب نفس نفس زدن یا تعریق شود.
بر اساس یافته‌های به دست آمده پیاده‌روی با سرعت متوسط خطر مرگ ناشی از تمام علل را ۲۰ درصد کاهش می‌داد. اما اگر سرعت راه رفتن زیاد بود این خطر ۲۴ درصد کاهش می‌یافت. خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی در کسانی که با سرعت متوسط و زیاد راه می‌رفتند به ترتیب ۲۴ و ۲۱ درصد کمتر بود. سرعت راه رفتن تاثیر قابل توجهی بر میزان مرگ و میر ناشی از سرطان نداشت. در این مطالعه مشاهده شد که افراد مسن‌تر از پیاده‌روی با سرعت بالا فواید بیشتری به دست می‌آورند. در افرادی که حداقل ۶۰ سال سن داشتند راه رفتن با سرعت متوسط و بالا خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی – عروقی را به ترتیب ۴۶ و ۵۳ درصد کاهش می‌داد.
نکته عملی: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که نه تنها باید بر روی انجام پیاده‌روی تاکید شود، بلکه لازم است به سرعت راه رفتن نیز توجه شود. زیرا راه رفتن با سرعت متوسط یا زیاد خطر مرگ را کاهش می‌دهد.
منبع:

Emmanuel Stamatakis et al. British Journal of Sports Medicine 2018.

Loading