پوکی استخوان و فشار خون بالا از عواقب دریافت ناکافی کلسیم

  1. خانه
  2. پوکی استخوان
  3. پوکی استخوان و فشار خون بالا از عواقب دریافت ناکافی کلسیم

پوکی استخوان از بیماریهای بسیار شایع در جوامع امروزی به شمار می آید.پوکی استخوان یا استئوپروز، حالتی است که در اثر تحلیل بافت استخوانی، توده‏ استخوانی بدن کاهش یافته و لذا فرد مبتلا را مستعد شکستگی های استخوانی می نماید.توده‏ی استخوانی هر فرد معمولاً در ۳۰ تا ۳۵ سالگی به بیشترین حد خود می‏رسد. پس از این سن، کاهش توده استخوان به صورت یک روند طبیعی آغاز می‏شود. در حقیقت با افزایش سن، مقدار استخوانی که تقلیل می یابد، بیشتر از مقداری است که ساخته می‏شود.

تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۰ درکشور ایتالیا نشان داد خطر پوکی استخوان و فشار خون بالا در زنان یائسه ای که کلسیم کمی دریافت می کنند بیشتر از زنانی است که میزان دریافت کلسیم آنها بالاتر است. طی پژوهشی که در این راستا بر روی ۸۲۵ زن یائسه و مبتلا به فشار خون بالا انجام گرفت، مشاهده شد که؛ نسبت ابتلا به پوکی استخوان و فشار خون بالا در زنانی که مقدار کمتری کلسیم از طریق مصرف محصولات لبنی دریافت می نمودند، به میزان قابل توجهی بیش از زنانی بودکه مقادیر بیشتری کلسیم دریافت می نمودند (۳۵% ابتلا در زنان با مصرف کلیسم کمتر، در مقابل ۱۹% ابتلا در زنان با دریافت کلیسم بیشتر).

تحلیل های بیشتر حاکی از آن بود که دریافت ناکافی کلسیم با پیشرفت بیماری های فشار خون بالا و پوکی استخوان در طول زمان ارتباط مستقیم دارد. همانطور که در زنانی که کلسیم کمتری مصرف می کردند در مقایسه با آنهایی که دریافت کلسیم شان بیشتر بود، هر دو بیماریهای فوق در طول زمان گسترش بیشتری یافته بود.

مطالعات نشان دادند فشار خون بالا و توده استخوانی پایین با هم مرتبط می باشند و دریافت پایین کلسیم از محصولات لبنی، می تواند یک عامل خطر برای گسترش پوکی استخوان در سنین یائسگی و بعد از آن باشد.

نکته عملی: از نتایج بررسیها چنین بدست آمد که دریافت پایین کلسیم از مواد لبنی، می تواند یک عامل خطر برای فشار خون بالا و پوکی استخوان محسوب شود؛ لذا مصرف مقادیر مکفی از محصولات لبنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته بهتر است از محصولات لبنی کم چرب استفاده شود تا دچارچاقی و بیماریهای ناشی از چربی خون بالا نشویم زیرا چربی شیر از نوع اشباع می باشد و باید سعی کرد از مصرف مازاد آن پرهیز نمود.  

منبع:  EULAR (European League Against Rheumatism) in Rome, Italy – 2010

Loading