پروتئین گوشت و لبنیات چه اثری بر رشد شیرخواران دارد؟

  1. خانه
  2. پروتئین
  3. پروتئین گوشت و لبنیات چه اثری بر رشد شیرخواران دارد؟
پروتئین گوشت و لبنیات چه اثری بر رشد شیرخواران دارد؟

در گذشته مشخص شده که پروتئین موجود در شیرخشک‌هایی که بر پایه شیر گاو تهیه شده‌اند با افزایش سرعت وزن‌گیری کودک مرتبط است. اما تاکنون اثر پروتئین موجود در مواد غذایی که طی تغذیه تکمیلی به کودکان داده می‌شود به درستی بررسی نشده است.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دریافت پروتئین از طریق مصرف غذاهای جامد تاثیر قابل توجهی بر روی رشد شیرخواران در طی سال اول زندگی دارد. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال بود که وجود پروتئین لبنیات و گوشت در رژیم غذایی شیرخوار چه تاثیری بر روی رشد و افزایش وزن وی دارد. بدین منظور ۶۴ شیرخوار به ۲ گروه تقسیم شدند. یک گروه لبنیات (شامل ماست و پنیر) و گروه دیگر گوشت مصرف می‌کردند. هر دو گروه میوه و سبزی نیز دریافت می‌کردند. میزان دریافت کالری، پروتئین و چربی مشابه بود. قد، وزن و دور سر شیرخواران از ۵ تا ۱۲ ماهگی اندازه‌گیری شد. نمونه خون در ابتدا و انتهای مطالعه جمع‌آوری گردید.
نتایج نشان داد که منبع پروتئین در رژیم غذایی شیرخوار اثر مهمی بر روی روند رشد دارد. به طوریکه با توجه به مصرف گوشت و یا لبنیات الگوی رشد متفاوت بود. این امر به خصوص در مورد میزان قد مشهود بود. مصرف گوشت رشد قدی را در این کودکان افزایش می‌داد. به طوریکه قد برای سن در گروه دریافت کننده گوشت و وزن برای قد در گروه دریافت کننده لبنیات بالاتر بود. مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که اثر منابع مختلف پروتئین را بر رشد شیرخواران در طی سال اول زندگی بررسی می‌کند.
نکته عملی: بعد از ۶ ماهگی که تغذیه تکمیلی برای شیرخواران آغاز می‌شود مصرف گوشت به رشد قدی و مصرف ماست و پنیر به افزایش وزن آن‌ها کمک می‌کند.
منبع:

Minghua Tang et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2018; Volume 107: Pages 734- 742.

Loading