مطالعات متعددی که در زمینه ی فشار خون و بیماری های قلبی صورت گرفته اند. نتایج این مطالعات حاکی از آنند که کاهش فشار خون سبب کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و ۳۵-۴۰ درصد کاهش در سکته های کشنده مغزی می شود . مصرف برخی اقلام غذایی ممکن است در کاهش فشار خون موثر باشند که یکی ازآنها  محصولات لبنی و نیز پروتئینهای مخصوص در لبنیات می باشد.

در همین راستا در یک تحقیق علمی که اخیرا در مجله   Dairy journalInternationalبه ثبت رسیده است به بررسی اثر مصرف مکملهای حاوی پروتئین شیر بر فشار خون پرداخته شد .این مطالعه بر روی ۷۱  دا نشجو سنین بین ۱۸-۲۶ سال انجام شد و پژوهشگران این گروه را نماینده ای از افراد بزرگسال در نظر گرفتند. بنابر اعتقاد محققین، یکی از مهمترین مزایای این مطالعه کم هزینه بودن آن است . بیان شده است که اثرات مفید و کاربردی پروتئین Wheyکه از محصولات ثانویه ی تولید پنیر  به شمار می رود مانند محصولات لبنی است.

در مرحله ی نخست این مطالعه محققین هیچ بهبود پایداری را در افراد مشاهده نکردند و به همین علت در مرحله دوم افراد را به گروههای مختلف تقسیم کردند و در نهایت بهبود معناداری را در افرادی که فشار خون بالا داشتند مشاهده کردند این بهبود فشار خون از هفته اول آغاز شد و تا هفته۶  مطالعه ادامه پیدا کرد. قابل ذکر است که این مکمل ها که به نوشیدنی های با طعم میوه اضافه شده بود سبب کاهش فشار خون افرادی که ابتدای مطالعه فشار خون بالا نداشتند نشد و این مطلب بسیار مفید است زیرا فشار خون پایین هم نوعی بیماری و مشکل محسوب می شود.

نکته عملی: محققین به این نتیجه دست یافتند که مصرف معمول و نرمال  مکملهای حاوی پروتئین شیر به صورت روزانه سبب۶ درجه کاهش میانگین فشار خون در زنان و مردانی که دچار بیماری فشار خون بالای سیستولیک و دیاستولیک هستند می شود. لذا شواهد علمی چنین پیشنهاد می کنند که  استفاده از محصولات لبنی در  افرادی که دچار فشار خون بالا هستند برای کمک به بهبود فشار خون آنها مفید واقع می گردد.  

منبع:  International Dairy Journal, 2010; 20 ,11

Loading