ویژگی های شخصیتی و افزایش وزن

  1. خانه
  2. اضافه وزن
  3. ویژگی های شخصیتی و افزایش وزن

چاقی یکی از مشکلات همه گیر جامعه امروز است که می تواند زمینه ساز انواع بیماری ها در افراد باشد. عوامل مختلفی از جمله سبک زندگی نادرست، اختلالات هورمونی، مصرف داروها و .. در بروز اضافه وزن و چاقی نقش دارند. مطالعات جدید ادعا می کنند که ویژگی شخصیتی هر فرد نیز نقشی کلیدی در وزن بدن ایفا می کند.

پژوهشگران آمریکایی طی یک مطالعه به بررسی اطلاعات جمع آوری شده برروی حدود ۲۰۰۰ فرد سالم با تحصیلات عالیه درطول بیش از ۵۰ سال پرداختند تا چگونگی تاثیر شخصیت افراد بر وزن و نمایه توده بدن  را تعیین کنند. طی این مطالعه، شرکت کننده ها از نظر ۵ ویژگی مهم شخصیتی- صمیمیت، با وجدان بودن، برونگرایی، سازگاری و اختلالات عصبی- و هم چنین ۳۰ زیرگروه این مجموعه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول مطالعه وزن افراد به طور منظم اندازه گیری شد.

نتایج این مطالعه نشان داد، افرادی که بدون فکر و از روی انگیزه آنی عمل می کنند، افراد بدگمان و عیب جو، رقابت طلب و تهاجمی، با احتمال بیشتر اضافه وزن مواجه هستند. وزن همه افراد در طول مطالعه همزمان با افزایش سن افزایش یافت، با این حال افرادی که بیشتر از روی انگیزه های آنی عمل می کنند، حدود ۱۰ کیلوگرم  اضافه وزن بیشتری نسبت به سایرین داشتند.

از سوی دیگر این مطالعه نشان داد افراد باوجدان و وظیفه شناس لاغرتر هستند و وزن آنها در بزرگسالی تغییرات زیادی نمی کند.

همان طور که می دانیم لازمه حفظ وزن در محدوده سلامت، داشتن یک رژیم غذایی مناسب و برنامه فعالیت بدنی است که برای پایبندی به هردو مورد فرد باید از تعهد و قدرت خودداری برخوردار باشد، چنین کنترلی برای افرادی که بدون فکر و از روی انگیزه آنی عمل می کنند بسیار مشکل است. بعلاوه مطالعات قبلی نشان داده بودند که افراد با این شخصیت، بیشتر تمایل به پرخوری و مصرف الکل دارند که این الگوهای رفتاری در طول زمان منجر به اضافه وزن خواهد شد.

نکته عملی: خصوصیات فردی و شخصیتی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بروز اضافه وزن و چاقی است، بنابراین کارشناسان و متخصصین در کنار مداخلات سبک زندگی و توصیه به فعالیت بدنی منظم نباید ازتاثیر ویژگی های شخصیتی فرد در روند کاهش وزن غافل شوند. به عنوان مثال روش های مداخله در سبک زندگی به منظور کاهش وزن که به صورت گروهی انجام میشود در افراد برون گرا بسیار تاثیرگذار تر از افراد درون گرا است.

منبع: 2011 Journal of Personality and Social Psychology

Loading