ویتامین D و ورزش، دو عامل مهم برای حفظ سلامت قلب

بررسی های جدید که بر روی بیش از ۱۰۰۰۰ نفر به مدت ۲۰ سال انجام شده نشان می دهد توام بودن ورزش و سطوح مناسب ویتامین D خطر حمله قلبی و سکته مغزی را به میزان بیشتری می کاهد. نتایج نشان داد که بین ورزش و سطوح ویتامین D یک ارتباط مستقیم و مثبت وجود داشته و ورزش ذخایر ویتامین D را افزایش می دهد. همچنین مشخص شد زمانی که این دو عامل با هم وجود داشته باشند نسبت به زمانی که هر یک به تنهایی حضور داشته باشند، تاثیر بیشتری بر سیستم قلبی – عروقی دارند. در افرادی که به میزان کافی ورزش می کردند میانگین سطوح ویتامین D برابر با ۶/۲۶ نانوگرم در میلی لیتر و در افرادی که به میزان کافی ورزش نمی کردند سطوح ویتامین D 7/22 نانوگرم در میلی لیتر بود. 
در بین شرکت کنندگان این مطالعه عدم فعالیت بدنی مناسب طبق مقادیر توصیه شده و ابتلا به کمبود ویتامین D (کمتر از ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر) شایع بود. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند که در طول هفته بیش از ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی با شدت زیاد انجام شود. 
به گفته محققان افزایش فعالیت بدنی و مواجهه با نور خورشید به مدت چند دقیقه در روز در فصول غیر زمستان، مصرف وعده های غذایی مناسب که شامل ماهی های چرب مانند سالمون و مواد غذایی غنی شده مانند غلات و شیر باشد، می تواند به اغلب افراد در جهت حفظ سطوح کافی ویتامین D کمک کند.
نکته عملی: ورزش سطح ویتامین D خون را افزایش می دهد. ورزش منظم و سطوح مناسب ویتامین D خون به حفظ سلامت قلب و عروق کمک می کنند.
منبع:

Kathleen Chin et al. "Physical Activity, Vitamin D, and Incident Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Whites and Blacks: The ARIC Study". The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2017.

 

Loading