ویتامین B12 ریسک ابتلا به آلزایمر را کاهش می دهد

  1. خانه
  2. آلزایمر
  3. ویتامین B12 ریسک ابتلا به آلزایمر را کاهش می دهد

آلزایمر یک بیماری با زوال تدریجی قوای عقلی می باشد که با از دست دادن حافظه همراه است و هیچ درمان موثری ندارد و این در حالی است که  مطالعات بسیاری فرضیه تاثیر مثبت ویتامین ها در کاهش ریسک از دست دهی حافظه را مطرح کرده اند.

مطالعه حاضر نیز در جهت تایید فرضیه فوق الذکر نشان داده است که ویتامین B12 بر ضد آلزایمر عمل می کند. در مطالعه اخیر نمونه های خونی ۲۷۱ فرد ۶۵ تا ۷۹ سال به مدت ۷سال گرفته شد . این افراد در ابتدای مطالعه زوال عقلی نداشتند، ولی در طول این مدت ۱۷ نفر از آنها به آلزایمر مبتلا شدند. در این مطالعه، نمونه های خونی از لحاظ سطوح هموسیستئین (اسیدآمینه ای مرتبط با ویتامین B12  و سطوح هولوترنس کوبالامین (شکل فعال ویتامین B12) بررسی شدند . مطالعات قبلی نشان داده اند که مقادیر بالای هموسیستئین خون منجر به اثرات منفی بر مغز همچون سکته مغزی می شود ولیکن سطوح بالای ویتامین B12، هموسیستئین خون را کاهش می دهد . مقادیر بالای سطوح هموسیستئین و کاهش سطوح هولوترنس کوبالامین نشانگر ناکافی بودن  ویتامین ب ۱۲ در بدن می باشند .

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در هر میکرومولار افزایش در غلظت هموسیستئین، ریسک بیماری آلزایمر ۱۶ درصد افزایش یافت، در حالی که در هر پیکومولار افزایش در غلظت فرم فعال ویتامین B12  این ریسک ۲% کاهش پیدا کرد  لذا عدم کفایت ویتامین ب ۱۲ در بدن ،بویژه نوع فعال آن،  در افزایش شانس ابتلا به بیماری آلزایمر موثر است.

نکته عملی: سطوح پایین ویتامین B12  در افراد مسن بسیار معمول است . این ویتامین در ماهی ، ماکیان و دیگر منابع گوشتی یافت می شود. به منظور کاهش ابتلا به این بیماری در حال رشد در بین سالمندان، توصیه به گنجاندن ماهی ، ماکیان و دیگر منابع ویتامین B12 در برنامه غذایی آنها می شود .

منبع: Neurology, 2010; 75: 1408-1414