ورزش با عوارض ناشی از درمان سرطان پروستات مقابله می‌کند.

  1. خانه
  2. رژیم غذایی
  3. ورزش با عوارض ناشی از درمان سرطان پروستات مقابله می‌کند.
ورزش با عوارض ناشی از درمان سرطان پروستات مقابله می‌کند.

درمان محرومیت از آندروژن روشی کارآمد برای مقابله با سرطان پروستات است. با این حال، به دنبال این درمان و به علت سرکوب هورمون مردانه تستوسترون (هورمونی که به رشد سرطان کمک می‌کند)، قدرت و توده عضلانی بیماران کاهش یافته و چربی بدن آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، به تدریج خطر بروز سایر بیماری‌ها مانند بیماری قلبی و دیابت در آن‌ها افزایش می‌یابد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رژیم غذایی و ورزش متوسط در مقابله با این عوارض جانبی موثر هستند.
در مطالعه حاضر ۳۲ بیمار مبتلا به سرطان پروستات شرکت کردند. تمامی این افراد بی‌تحرک بوده و در ۶ ماه گذشته کمتر از ۱ ساعت در هفته ورزش کرده بودند. نیمی از شرکت‌کنندگان به مدت ۱۲ هفته تحت مداخله‌ای که شامل ورزش و مشاوره تغذیه‌ای بود، قرار گرفتند. این افراد تشویق شدند که از رژیم غذایی گیاهی پیروی نمایند.
بررسی شرکت‌کنندگان در ابتدا و سپس ۲ و ۳ ماه پس از شروع مطالعه نشان داد بین دو گروه تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. در کسانی که مداخله ورزش و رژیم غذایی بر روی آن‌ها انجام شده بود تحرک و قدرت عضلانی افزایش و توده چربی کاهش یافته بود. به طور کلی، در این افراد ۴/۴ پوند از وزن کاسته شده بوده که ۴ پوند آن مربوط به کاهش چربی بدن بود. همچنین میزان چربی بدن بیش از ۲ درصد کاهش یافته بود، اما در گروه دوم چربی بدن ۱/۸ درصد افزایش یافته بود. میزان تحرک نیز در گروه مداخله افزایش و در گروه دوم کاهش یافته بود.
نکته عملی: با کاهش میزان عضلات و افزایش چربی بدن در طی هورمون درمانی خطر بروز اختلالات متابولیکی که زمینه را برای بروز دیابت و بیماری قلبی فراهم می‌سازد. افزایش می‌یابد. ورزش و افزایش مصرف غذاهای گیاهی از بروز این عوارض جلوگیری می‌کند.
منبع:

Brian C Focht et al. Annals of Behavioral Medicine 2018.

Loading