نقش ویتامین D در جلوگیری از انسداد عروق در افراد مبتلا به دیابت

  1. خانه
  2. انسداد عروق
  3. نقش ویتامین D در جلوگیری از انسداد عروق در افراد مبتلا به دیابت

گزارشات نشان دهنده این مطلب هستند که حدود ۲۶ میلیون آمریکایی دچار دیابت نوع ۲ هستند و از آنجا که نرخ چاقی نیز در حال افزایش است، در نتیجه میزان ابتلا به دیابت نیز روز افزون خواهد بود به علاوه به علت افزایش التهاب عروق در  این افراد احتمال اینکه آنها بیماری قلبی را نیز تجربه کنند بالا می باشد.
در مطالعه ای که اخیرا انجام شده  است محققین گزارش نموده اند که افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که مقادیر کافی از ویتامین  Dرا دریافت می کنند، کمتر دچار انسداد عروق خواهند شد،  ولیکن در بیمارانی با مقادیر ناکافی ویتامینD سلول های ایمنی به عروق خونی نزدیک قلب باند می شوند و سبب به دام انداختن کلسترول در آن ناحیه و در نتیجه انسداد این عروق خواهند شد.
در این مطالعه که اخیرا به ثبت رسیده است مشاهده گردید که ویتامین D نقش کلیدی در بیماری قلبی بازی می کند.
دیده شد زمانی که سطوح ویتامین D پایین است گروه خاصی از گلبول های سفید تمایل به چسبیدن به سلول هایی در دیواره عروق خونی دارند. ویتامین D نیز با هم دستی این سلول های ایمنی به نام ماکروفاژ سبب مسدود شدن عروق خونی خواهد شد.
در مطالعه اخیر محققین۴۳ فرد مبتلا به دیابت و۲۵ فرد سالم را (به عنوان گروه شاهد)که از لحاظ سن، جنس و وزن مشابه گروه اول بودند را مورد بررسی قرار دادند، آنها دریافتند که درافراد مبتلا به دیابت که سطوح ویتامینD پایینی دارند( کمتر از ۳۰ نانوگرم در میلی لیتر) سلو های ماکروفاژ تمایل بیشتری به چسبیدن به دیواره عروق خونی دارند و در نتیجه سبب به دام انداختن کلسترول و در نتیجه سفت شدن عروق آنها می شوند.
 مطلبی که هنوز مشخص نیست این موضوع می باشد که آیا دادن ویتامینD به افراد دیابتی سبب کاهش خطر انسداد عروق خواهد شد به همین علت در مطالعاتی که اخیرا در حال انجام است این موضوع در حال آزمایش است.
مطالعات دیگری نیز مکانیسم های متفاوت تری را ارائه می کنند از جمله اینکه ویتامین D سبب بهبود ترشح انسولین از پانکراس و افزایش حساسیت به انسولین خواهد شدو در نتیجه سبب بهبود وضعیت سلامت بیماران دیابتی خواهد شد.
نکته عملی: محققیقن امیدوارند که در آینده بتوانند داروهایی تولید کنند که از رسوب  کلسترول در عروق پیشگیری کنند لذا تا آن زمان شرط احتیاط این است که سطوح ویتامین D را در بدن تحت کنترل داشته باشیم و هرکونه کمبود آن را در بدن مرتفع سازیم.   

منبع:

Journal of Biological Chemistry, 2012; 28746

Loading