نقش مولتی ویتامین در پیشگیری از سرطان

  1. خانه
  2. پیشگیری
  3. نقش مولتی ویتامین در پیشگیری از سرطان

مولتی ویتامین ها رایج ترین نوع مکمل های غذایی هستند که تقریبا توسط یک سوم از بزرگسالان آمریکایی مورد مصرف قرار می گیرند. به گفته محققان علم تغذیه مصرف مولتی ویتامین ها در پیشگیری از ابتلا به بسیاری بیماری ها تاثیرگذار است.
محققان به منظور پاسخگویی به این سوال که آیا مکمل درمانی با مولتی ویتامین می تواند در پیشگیری از بروز سرطان ها به طور کلی و یا برخی سرطان های خاص تاثیرگذار باشد، مطالعه ای را تنظیم نمودند.
این مطالعه  بر ۱۴۶۴۱ مرد آمریکایی با متوسط سنی ۶۴ سال، انجام گرفت. از بین این افراد، گروهی مولتی ویتامین و گروهی دیگر به صورت روزانه دارونما دریافت کردند. در ۱۳۱۲ نفر از آنها سابقه ابتلا به سرطان وجود داشت. این افراد از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱  در مطالعه ای که همراه با درمان سرطان، نقش مولتی ویتامین نیز بررسی می شد شرکت نمودند.   
تقریبا ۱۱ سال پس از شروع مطالعه، ۲۶۶۹ مرد با تشخیص قطعی به سرطان مبتلا بودند. ۱۳۷۳ نفر به سرطان پروستات و ۲۱۰ نفر  به سرطان کولون و رکتوم مبتلا شده بودند. نتایج آماری حاصل از مطالعات نشان داد که در گروه دریافت کننده  مولتی ویتامین که پیشینه ابتلا به سرطان در آنها وجود داشت نسبت به گروه دریافت کننده دارونما به طور قابل توجهی میزان بروز سرطان کمتر بوده است. لازم به ذکر است که مصرف مولتی ویتامین بر ۱۳۳۲۹ فرد شرکت کننده دیگر که هیچگونه پیشینه ابتلا به سرطان نداشتند تاثیر قابل توجهی نداشت. همچنین مصرف مکمل مولتی ویتامین تاثیرقابل توجهی بر سرطان پروستات و کولورکتال و مرگ و میر ناشی از سرطان نشان نداد.
نکته عملی: نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که مصرف مولتی ویتامین نه در تمامی موارد ولی به طور عمومی بر کاهش ریسک ابتلا به سرطان تاثیرگذار است. لازم به ذکر است که مصرف مولتی ویتامین ها نباید منجر به بروز عادات ناسالم غذایی مانند کاهش مقدار مصرف میوه ها و سبزی ها شود. باید توجه داشت که مصرف مولتی ویتامین مطمئنا نمی تواند اصلاح کننده رژیم های نامناسب و سرشار از چربی و نمک و شکر باشد.

منبع:

 , Vol 308, No. 18    JAMA. 2012

Loading