مصرف کم نمک ممکن است خطر حمله قلبی ، سکته مغزی و مرگ را افزایش دهد.

  1. خانه
  2. حمله قلبی
  3. مصرف کم نمک ممکن است خطر حمله قلبی ، سکته مغزی و مرگ را افزایش دهد.

مصرف بالای نمک با افزایش فشارخون و افزایش خطر مشکلات قلبی در ارتباط است. اما براساس تحقیقی جدید دریافت کم نمک هم می تواند مضر باشد. راهنماهای رژیمی برای آمریکایی ها توصیه می کند که افراد کمتر از ۲۳۰۰ میلی گرم سدیم در روز دریافت کنند که معادل ۱ قاشق چای خوری نمک است. در حالی که حدود ۹۰ درصد از آمریکایی ها بیشتر از این میزان نمک استفاده می کنند. این موضوع که مصرف خیلی زیاد نمک در رژیم می تواند باعث افزایش فشارخون شود و از این طریق خطر حمله قلبی، سکته مغزی و دیگر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد به طور گسترده پذیرفته شده است. اما اینکه کاهش دریافت نمک تا سطح توصیه شده در راهنماهای رژیمی حال حاضر، واقعاً خطر برخی از پیشامدها را کم می کند یا نه در این مطالعه بررسی شده است.
نتایج مطالعه ای که در سال ۲۰۱۶ در مجله Lancet منتشر شد نشان داد که مصرف کم نمک و یا سدیم در مقایسه با دریافت متوسط نمک، ممکن است خطر حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ را افزایش دهد.
تیم تحقیق اطلاعات مربوط به بیش از ۱۳۰۰۰۰ نفر را در ۴۹ کشور مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافت سدیم و ارتباط آن را با خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی در میان افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به فشارخون بالا بررسی کردند.
در مقایسه با افرادی که دریافت متوسط سدیم را داشتند، میزان حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ در میان آن هایی که دریافت کم سدیم داشتند، بالا بود، صرف نظر از اینکه این افراد فشارخون بالا داشتند یا نه. نکته جالب این بود که در این مطالعه مصرف کم نمک به صورت مصرف کمتر از ۳۰۰۰ میلی گرم در روز تعریف شده بود که بالاتر از توصیه فعلی آمریکا است. علاوه بر این محققان دریافتند که تنها در افراد با فشارخون بالا، خطرات ناشی از مصرف بالای نمک – که در این مطالعه بیش از ۶۰۰۰ میلی گرم در روز تعریف شده – دیده می شود. یافته های این مطالعه برای افراد با فشارخون بالا اهمیت زیادی دارد.
در حالی که یافته های این مطالعه اهمیت کاهش مصرف زیاد نمک را در افراد مبتلا به فشارخون بالا پررنگ می کند اما از این موضوع که باید نمک در مقادیر کم مصرف شود حمایت نمی کند. محققان عنوان می کنند که راهکار کاهش مصرف نمک باید افراد دارای فشارخون بالا که دریافت نمک بالایی دارند را مورد هدف قرار دهد. علاوه براین تیم تحقیقاتی معتقد است که نتایج مطالعه نشان می دهد که توصیه رژیمی برای میزان دریافت نمک، ممکن است خیلی کم تنظیم شده باشد.
نکته عملی: مصرف نمک به ویژه در افراد مبتلا به فشارخون بالا باید در حد اعتدال باشد.
منبع:

Andrew Mente et al. "Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies". Lancet, 2016
 

 

Loading