مصرف ماست خطر دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد

  1. خانه
  2. دیابت نوع 2
  3. مصرف ماست خطر دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد

دیابت نوع ۲ یک بیماری مزمن بوده و زمانی که بدن به اندازه کافی انسولین تولید نکند یا مقاومت به انسولین در سلول های بدن وجود داشته باشد، بروز می کند. درصورتیکه یکی از بستگان فرد به دیابت مبتلا باشد یا فرد شیوه زندگی ناسالم داشته باشد، خطر ابتلا به دیابت افزایش می یابد. تقریباً ۲۶۶ میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند و تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۳۰ این میزان تا ۵۵۲ میلیون نفر افزایش یابد.
محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نتایج حاصل از سه مطالعه آینده نگر در مورد تاریخچه پزشکی و شیوه زندگی کارکنان بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعات ۵۱۵۲۹ مرد در محدوده سنی ۷۵-۴۰ سال، ۱۲۱۷۰۰ زن در محدوده سنی ۵۵-۳۰ سال و ۱۱۶۶۷۱ زن در محدوده سنی ۴۲-۲۵ سال را شامل می شدند.
در شروع هر مطالعه آینده نگر، شرکت کنندگان یک پرسشنامه در مورد شیوه زندگی و بروز بیماری های مزمن تکمیل کردند. سپس بیش از ۹۰% شرکت کنندگان هر دو سال یکبار مورد پیگیری قرار گرفتند. افراد مبتلا به دیابت، بیماری های قلبی- عروقی یا سرطان از مطالعه حذف شدند. افرادی که هیچ اطلاعاتی در مورد مصرف لبنیات ارائه نداده بودند نیز از مطالعه خارج شدند. در مجموع ۴۱۴۹۷ مرد از مطالعه اول، ۶۷۱۳۸ زن از مطالعه دوم و ۸۵۸۸۴ زن از مطالعه سوم مورد بررسی قرار گرفتند.
در این سه مطالعه آینده نگر ۱۵۱۵۶ مورد ابتلا به دیابت نوع ۲ در طول دوره پیگیری رخ داد. محققان دریافتند که مصرف کلی لبنیات با خطر دیابت نوع ۲ مرتبط نیست. سپس به بررسی ارتباط مصرف هر یک از انواع محصولات لبنی مانند شیر بدون چربی، پنیر، شیر پرچرب و ماست پرداختند. پس از تعدیل اثر عوامل خطر بیماری های مزمن مانند BMI و عوامل تغذیه ای، مشخص شد که مصرف زیاد ماست با کاهش خطر بروز  دیابت نوع ۲ مرتبط است.
محققان پس از انجام یک متاآنالیز و ترکیب این نتایج با سایر مطالعاتی که تا مارس ۲۰۱۳ ارتباط بین مصرف لبنیات و دیابت نوع ۲ را بررسی کرده بودند، دریافتند که مصرف ۲۸ گرم ماست در روز با کاهش خطر دیابت نوع ۲ به میزان ۱۸% مرتبط است.

نکته عملی: مصرف ماست به صورت منظم و روزانه سبب کاهش خطر بروز دیابت نوع ۲ می شود.

منبع:

Mu Chen, et al. 2014; 12 (1): 215