فلفل قرمز میوه گیاه کاپسیکوم است و انواع مختلف با درجات تندی متفاوت دارد. در فلفل های تند طعم تندی ناشی از ماده مؤثره ای به نام کاپسیکوم است. مطالعات فوایدی از این ترکیب را برای سلامت بدن نشان داده اند. مثلاً فلفل قرمز تأثیرات بالقوه ای در پیشگیری از سرطان سینه دارد و می تواند خطر سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ) را نیز کاهش دهد. 
در مطالعه ای با شرکت بیش از ۱۶۰۰۰ نفر در ایالات متحده آمریکا نشان داده شد که افرادی که فلفل قرمز مصرف می کنند خطر مرگ و میر ناشی از علل مختلف در آن ها کاهش می یابد و طول عمر آن ها به طور میانگین ۱۸ سال بالاتر است. 
در این مطالعه به بررسی نحوه اثر غذاهای تند مثل فلفل بر خطر مرگ پرداخته شده است و نشان داده شده است که مصرف منظم این غذاها باعث کاهش خطر مرگ و میر از تمام علل می شود. مطالعات جدید انجام شده نیز از این ارتباط حمایت می کنند چرا که نشان داده شده است مصرف فلفل قرمز تند می تواند طول عمر را افزایش دهد.  در مطالعه حاضر بررسی ۱۶۱۷۹ فرد بزرگسال بالای ۱۸ سال داد خطر مرگ و میر در افرادی که مصرف فلفل قرمز تند بالایی داشتند در مقایسه با شرکت کنندگانی که فلفل قرمز تند استفاده نمی کردند، ۱۳ درصد کمتر بود. 
برای شرکت در مطالعه بایستی افراد شرکت کننده فلفل قرمز تند را بیش از یک ماه مصرف کرده بودند که با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نشان داده شد. سپس افراد به طور میانگین به مدت ۹/۱۸ سال پیگیری شدند که در این مدت ۴۹۴۶ مورد مرگ و میر اتفاق افتاد.
البته اطلاعات در زمینه نحوه اثر فلفل قرمز بر کاهش مرگ و میر اندک است. هرچند نتایج مطالعات مختلف حاکی از آنست که مصرف فلفل قرمز می تواند خطر مرگ ناشی از بیماری های عروقی، سکته و بیماری های قلبی را کاهش دهد.
به نظر می رسد ماده مؤثره فلفل قرمز یعنی کاپسیکوم می تواند به طور گذرا گیرنده کانال های بالقوه (transient receptor potential (TRP) channels) را فعال کند. فعال شدن این کانال ها با فعال کردن کاتابولیسم چربی ها و ترموژنز (گرمازایی) باعث تحریک مکانیسم هایی علیه چاقی می شود. لذا با کاهش چاقی خطر بیماری های قلبی، متابولیک و بیماری های ریوی کاهش می یابد. همچنین کاپسیکوم با بهبود جریان خون قلبی می تواند در برابر بیماری های قلبی و عروقی اثر حفاظتی داشته باشد.
نکته عملی: مصرف فلفل قرمز تند با بهبود جریان خون و کاهش چاقی می تواند خطر مرگ و میر را کاهش دهد.
منبع:

Mustafa Chopan and Benjamin Littenberg. "The association of hot red chili pepper consumption and mortality: A large population-based cohort study". PLOS One, 2017

 

Loading