مصرف سبوس برنج سیاه و بهبود بیماری‌های التهابی

  1. خانه
  2. برنج سیاه
  3. مصرف سبوس برنج سیاه و بهبود بیماری‌های التهابی

دانشمندان شواهدی را ارائه داده اند که بیان می کند برنج سیاه – یک گونه ی کم شناخته شده ای از غلات که غذای اصلی یک سوم از جمعیت جهان نیز می باشد می تواند-  به تسکین التهابات ناشی از آلرژیها، آسم و دیگر بیماریها کمک کند.

محققین دربررسیهای خود فواید آشکار نشده ی متعددی را در مصرف سبوس برنج سیاه یافتند. سبوس، غلاف بیرونی غلات است که در طول فرایند تولید برنج سفید از برنج قهوه ای برداشته می شود. بررسیهای آزمایشگاهی که در محیط سلولی انجام شدند نشان دادند، سبوس برنج سیاه، ترشح هورمون هیستامین را که موجب بروز التهابات می شود، متوقف می کند.

در مطالعات جدید، محققین اثرات عصاره سبوس برنج سیاه را بر روی التهابات پوست در موشهای آزمایشگاهی بررسی کردند. با تزریق این عصاره به موشها، التهاب پوست آنها در مقایسه  با موشهای گروه کنترل حدود ۳۲ درصد کاهش یافته بود و همچنین تولید مواد دیگری در بدن که باعث افزایش التهاب می شدند نیز کاهش یافته بود. این یافته ها بیانگر ارزش ناشناخته سبوس برنج سیاه به عنوان یک ماده غذایی ضد التهاب و آنتی آلرژیک است و در ضمن این ماده به عنوان یک ماده درمانی در درمان و پیشگیری از التهابات مزمن موثر می باشد.

نکته عملی: مطالعات قبلی نشان داده اند که سبوس برنج سیاه به توازن قند خون کمک می کند. علاوه بر آن که سرشار از مواد مفیدی مانند فسفر و سلنیوم می باشد. نتایج مطالعه اخیر اهمیت برنج حاوی سبوس بر تسکین التهابات ناشی از آلرژی را در آزمایشگاه نشان داده است. البته این اثر مفید بایستی در انسان نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

منبع: Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010