مصرف آب چغندر و بهبود سلامت مغز سالمندان

  1. خانه
  2. چغندر
  3. مصرف آب چغندر و بهبود سلامت مغز سالمندان

محققین برای اولین بار نشان دادند که آب چغندر، جریان خون مغزی را تقویت می‌کند. بررسی‌های گسترده نشان داده است که نوشیدن آب لبو می‌تواند فشار خون را کاهش دهد، اما مطالعه اخیر دیده شد که این نوشیدنی جریان خون مغز را نیز افزایش می‌دهد. نقاطی در مغز هستند که با افزایش سن جریان خون در آنها کاهش میابد و این نقاط با زوال عقل در ارتباطند.

 آب لبو حاوی غلظت بالای نیترات است که البته این عنصر در کرفس ، کلم و سایر گیاهان و سبزیجات دارای برگ پهن و سبز مثل اسفناج و برخی از کاهوها نیز یافت می‌شود. وقتی شما غذای غنی از نیترات می‌خورید باکتری‌های مفید موجود در دهان، نیترات را به نیتریت تبدیل می‌کنند.  نیتریت می‌تواند به اتساع عروق خونی در بدن کمک کند و جریان خون و اکسیژن رسانی را به ویژه‌ در اعضایی که با کمبود اکسیژن مواجه هستند، افزایش دهد.

در پژوهش اخیر، محققین چگونگی تاثیر صبحانه حاوی نیترات بالا بر روی جریان خون مغزی را در ۱۴ فرد ۷۰ سال و بالای ۷۰ سال را در یک دوره چهار روزه با صبحانه معمولی مورد بررسی قرار دادند.میزان جریان خون مغزی افراد شرکت کننده بوسیله MRIیک ساعت پس از داشتن صبحانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد که بعد از داشتن رژیم حاوی نیترات بالا ، جریان خون در قسمت سلولهای سفید مغز-نواحی از مغز که مرتبط با فعالیتهای ادراکی شناختی و زوال عقل است –بالا می رود. البته برای به بهبود طعم تلخ این نوشیدنی و تولید انبوه برای استفاده بیشتر مردم مطالعاتی در دست انجام هستند.

نکته عملی: با توجه به اثرات مفید میوه و سبزیجات در سلامت عمومی بدت و بویژه در بهبود فعالیت مغزی  ، مصرف روزانه آنها توصیه می گردد. در این بین چغندر، کلم ،کرفس، اسفناج و کاهوها به دلیل محتوای بالای نیترات خود از اهمیت بیشتری برخوردارند.

منبع: Nitric Oxide, 2010