ماهی، غذایی که می‌تواند به سلامتی افراد سالمند کمک کند.

ماهی، غذایی که می‌تواند به سلامتی افراد سالمند کمک کند.

۸. بنابراین، تحقیقات زیادی در مورد این موضوع انجام می‌شود که چگونه می‌توان از سالمندی سالم برخوردار بود. در این راستا، نتایج مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین اسید چرب امگا ۳ و بیماری‌های مزمن مرتبط با سن پرداخته‌اند تا حدودی متناقض است. در برخی مطالعات مشاهده شده که مصرف امگا ۳ با کاهش بیماری قلبی – عروقی مرتبط است. اما در برخی دیگر از مطالعات مصرف این اسید چرب با افزایش خطر سرطان پروستات در ارتباط بوده است. در مورد ارتباط بین امگا ۳ با سرطان، دیابت، بیماری ریوی، بیماری مزمن کلیوی و اختلال عملکرد جسمی و شناختی نیز نتایج متناقضی به دست آمده است. بنابراین، گروهی از محققان درصدد برآمدند ارتباط این اسید چرب را با فرآیند پیری بررسی نمایند.
در مطالعه فوق، میزان امگا ۳ خون در ۲۶۲۲ نفر اندازه‌گیری شد. مطالعه در سال ۱۹۹۲ آغاز شد. در آن زمان سن شرکت کنندگان به طور میانگین ۷۴ سال بود. بعد از گذشت ۶ و ۱۳ سال مجدداً میزان این اسید چرب در خون اندازه‌گیری گردید. ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)، دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA)، دوکوزاپنتانوئیک اسید (DPA) و آلفا- لینولنیک اسید (ALA) 4 فرم امگا ۳ بودند که مقدار‌شان در خون مشخص شد. سه اسید چرب اول در ماهی‌هایی مانند سالمون و ساردین یافت می‌شوند. درحالیکه ALA در مغزها و روغن‌های گیاهی وجود دارد.
تا سال ۲۰۱۵، ۸۹ درصد شرکت کنندگان به بیماری‌های مزمن مرتبط با سن و یا اختلال عملکرد جسمی یا روانی مبتلا شدند. درحالیکه ۱۱ درصد سالم ماندند. بررسی‌ها نشان داد در افرادی که میزان بیشتری DPA از غذاهای دریایی دریافت می‌کردند احتمال بروز بیماری ۲۴ درصد کمتر بود.
محققان معتقدند که اسید چرب امگا ۳ به کنترل فشارخون و ضربان قلب کمک می‌کند. همچنین می‌تواند التهاب را کاهش دهد.
نکته عملی: مصرف ماهی در دوران سالمندی می‌تواند از بروز بیماری‌های مزمن پیشگیری نماید.
منبع:

Heidi TM Lai et al. The BMJ 2018.

Loading