قلب سالم از مزایای رژیم مدیترانه ای

  1. خانه
  2. پلاکت
  3. قلب سالم از مزایای رژیم مدیترانه ای

رژیم غذایی مدیترانه ای که با غذاهایی مانند غلات کامل ، سبزیجات ، ماهی و روغن زیتون مشخص می شود مدت طولانی است که به عنوان یک برنامه ی غذایی برای سلامت قلب مطرح است. از طرفی ارتباط میان رژیم غذایی و کاهش التهاب مشخص شده است. ارتباط بین مصرف سبزیجات و سطوح پلاکت و گلبول های سفید که دو نشانگر التهابی در بدن هستند هنوز مشخص نیست. هدف ما در این مطالعه بررسی همبستگی میان رژیم مدیترانه ای  و تعداد گلبول های سفید و پلاکت های خون است.
این مطالعه برای پی بردن به ارتباط میان پیروی از رژیم مدیترانه ای و نشانگرهای ویژه ی سلامتی شامل سطوح  پلاکت و گلبول سفید که می توانند به صورت ویژه فواید این  رژیم را در کاهش خطر طولانی مدت بیماری های عروق مغزی و قلبی و دیگر بیماری های مزمن مانند سرطان توضیح دهند انجام گرفت. نتایج این مطالعه در ۱۳ مارچ ۲۰۱۴ در مجله ی Blood منتشر شد.
این مطالعه به صورت مقطعی روی یک مطالعه ی کوهورت شامل  15000 مرد و زن ۳۵ سال و بالاتر سالم ایتالیایی که در مطالعه ی مولتی  و سانی  ثبت نام کردند انجام شد. میزان پایبندی به رژیم مدیترانه ای با امتیاز رژیم مدیترانه ای (MDS) و شاخص مدیترانه ای ایتالیایی (IMI) ارزیابی شد. تعداد کل پلاکت و گلبول سفید اندازه گیری شد و شرکت کنندگان براساس سطوح آنها ( کم-نرمال-زیاد) ، سن ، جنسیت گروه بندی شدند.
تعداد پلاکت و گلبول سفید با میزان پایبندی به رژیم مدیترانه ای ارتباط معکوس داشت. که به نوبه ی خود با سطوح پایین تر التهاب در ارتباط است.در مقایسه با افرادی که پایبندی کمتری به رژیم مدیترانه ای داشتند افراد با پایبندی بیشتر ، در گروه با پلاکت بالا و گلبول سفید پایین قرار گرفتند. ارتباط بین تعداد گلبول های سفید و امتیاز رژیم مدیترانه ای زمانی که تعداد پلاکت تعدیل می شد ناپدید می شد در حالی که ارتباط بین تعداد پلاکت و رژیم مدیترانه ای با تعدیل تعداد گلبول سفید تحت تاثیر قرار نمی گرفت. در این مطالعه محققان همچنین نقش اجزای خاصی از رژیم غذایی مانند آنتی اکسیدان و فیبر را برای کمک به روشن شدن ارتباط مورد بررسی قرار دادند که مشخص شد این اجزا تنها ارتباط میان رژیم را  با تعداد گلبول سفید نشان می دهند و  توضیحی در مورد ارتباط بین رژیم و سطوح پلاکت ندارند.
نکته ی عملی : یافته ی مهم این مطالعه این است که به احتمال زیاد اجرای رژیم مدیترانه ای به طور کامل و نه فقط چند جز تشکیل دهنده ی آن مسؤل سلامتی در میان افراد سالم است و باید به عنوان بخشی از عادات غذایی، مردم را برای اجرای آن مورد تشویق قرار داد.  

منبع: Blood. 2014 May 8;123(19):3037-44

 

Loading