فواید ثبات در روند کاهش وزن در طولانی مدت

  1. خانه
  2. اضافه وزن
  3. فواید ثبات در روند کاهش وزن در طولانی مدت

اضافه وزن خطر دیابت نوع ۲، بیماری های قلبی و برخی انواع سرطان را می افزاید. پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و سالم یکی از بهترین استراتژی ها برای کاهش وزن است اما آنگونه که به نظر می رسد آسان نیست.
حدود ۴۰ درصد کسانی که اقدام به کاهش وزن می کنند طی ۲ سال حداقل نیمی از وزن از دست داده را مجدداً اضافه می کنند. همواره این سوال مطرح است که چرا برخی افراد قادر به حفظ وزن کاهش یافته هستند و برخی دیگر قادر به این کار نیستند.
محققان می گویند کاهش وزن پیوسته حتی در مقادیر اندک در روزهای ابتدایی شروع رژیم غذایی شانس دستیابی به کاهش وزن طولانی مدت را افزایش می دهد.
برای کسب نتایج فوق ۱۸۳ نفر که به چاقی یا اضافه وزن مبتلا بودند در مطالعه شرکت کردند. این افراد به مدت یک سال در برنامه کاهش وزن شرکت کردند. شرکت کنندگان به طور هفتگی وزن شدند و سپس ۲ سال پس از شروع برنامه کاهش وزن مجدداً برای آخرین بار وزن شدند.
محققان دریافتند در کسانی که طی ۶ و ۱۲ هفته اول مطالعه کاهش وزن ثابتی داشتند نسبت به کسانی که کاهش وزنشان نوسان داشت بیشتر احتمال داشت که طی ۱۲ و ۲۴ ماه وزن کاهش یافته را حفظ کنند.
به عنوان مثال، شخصی که یک هفته ۴ پوند کاهش وزن دارد، هفته بعد ۲ پوند اضافه می کند و مجدداً در هفته بعد ۱ پوند کم می کند نسبت به کسی که به طور مداوم در طی ۳ هفته هر هفته ۱ پوند کاهش وزن دارد احتمال اینکه کاهش وزن طولانی مدت داشته باشد کمتر است.
نکته عملی: برنامه کاهش وزن باید به صورتی باشد که فرد قادر باشد روند کاهش وزن را طی هفته ها حفظ کرده و در هر هفته مقدار نسبتاً ثابتی وزن کم کند.

منبع:

Feig and M. Lowe. “Variability in Weight Change Early in Behavioral Weight Loss Treatment: Theoretical and Clinical Implications. Obesity, ۲۰۱۷

Loading